vrijdag 26 februari 2021

Kangoeroewedstrijd

 

Heb jij je ingeschreven voor de kangoeroewedstrijd
op 18 en 19 maart
Wie wil kan al eens oefenen... đź’Ş
=> www.usolvit.be/servlet/pupil/kangoeroe.action

1LZ en 2LZ kiezen voor Wombat.
3LZ en 4LZ kiezen voor Springmuis.
5LZ en 6LZ kiezen voor Koala.

Meer info over de wedstrijd vind je op www.kangoeroe.org.


Veel succes!

dinsdag 23 februari 2021

Info door derden: CodeFever-programmeerlessen 3de t.e.m. 6de leerjaar

Beste ouder,
 
Op zaterdag (27 februari) starten de CodeFever-programmeerlessen in het Guldensporencollege Kortrijk.
Graag bieden we de leerlingen van het 3e tem 6e leerjaar een volledig vrijblijvende proefles aan! 

De lessen gaan door van:
9u15 tot 10u45: voor kinderen van het 3e en 4e leerjaar (ByteBusters)
11u00 tot 12u30: voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar (CodeKraks)
 
Tijdens deze lesreeks leren kinderen op 10 lessen de basisconcepten van het programmeren. 
Programmeren is een coole hobby die ook Ă©cht werk maakt van de toekomst! 
Via een erkend leertraject leren kinderen programmeren door het programmeren van hun eigen games! 
Keiplezant Ă©n interessant. Nu, maar vooral voor later!
 
Volgens de laatste corona-maatregelen mogen kinderen -12 (2009 of jonger) de lesreeksen wel nog fysiek volgen.
Zij krijgen les in groepjes van maximum 10 personen.
 
Aangezien het aanbevolen is om maar 1 hobby te kiezen voor je kind, kan je kind ook kiezen om de lessen online te volgen.
Hier is dan keuze tussen:
- ofwel online-videoles met chatondersteuning (aan zelfde inschrijvingsbedrag als de fysieke lessen)
- ofwel volledig online op zelfstandige basis (mbv uitleg, ondersteunende (niet-live) filmpjes en oplossingen in het leerplatform,
en dit dan aan een vermindering van 90 euro tov het normale inschrijvingsbedrag).
 
Inschrijven voor de vrijblijvende proefles gaat als volgt:  
👉Surf naar  www.codefever.be
👉Bij “Inschrijven” kies je “start jouw trainingstraject”. 
👉Selecteer ByteBusters of CodeKraks dan Kortrijk, Guldensporencollege en vul alle gegevens van je kind in. 
👉Kies bij de betaalmethode voor “Ik wil deelnemen aan een vrijblijvende proefles” om het inschrijvingsproces te vervolledigen. 
👉Als je correct bent ingeschreven, krijg je nog een bevestigingsmail van ons.      
 
Na de proefles kan je kind beslissen of het verder wil doen of niet! 
Meer info over het project vind je op www.codefever.be
 
Opgelet! We geven wel voorrang aan betalende inschrijvingen. Wil je zeker zijn van je plaats, dan raden we je aan om je definitief in te schrijven.
Want er zijn maar 10 plaatsen per groep.
We kijken er alvast naar uit om jouw kind te besmetten met het programmeervirus! 
 
CodeFever

Vervanging chauffageketel op school

Beste ouders,

In de week voor de vakantie werd vastgesteld dat er een lek was is de chauffageketel. Bij nazicht bleek dat die het elk moment kan begeven. 

Het goede nieuws is dat de verwarmingsketel deze week al zal vervangen worden zal worden, dankzij een spoedprocedure. 

Minder fijn is dat we woensdag tot en met vrijdag geen verwarming zullen hebben in het hoofdgebouw. Zorg dat je kinderen voldoende warm gekleed naar school komen. We duimen ook voor een zonnetje in de klas, wat helpt om de lokalen op te warmen. 

Alvast bedankt voor het begrip
Directeur Joke

Eerste communie

Beste ouders, 

U vernam reeds eerder dat de 'eerste communie' ook dit schooljaar niet zal kunnen doorgaan. Er werd een datum geprikt voor de kinderen die dit jaar in het 1ste en 2de leerjaar zitten (en dus volgend schooljaar in het 2de en 3de leerjaar). De Eerste communie zal doorgaan op zaterdag 16 oktober 2021.
 

Directeur Joke woensdag 17 februari 2021

Sint-Rita in de kijker.


Corona bracht ons weinig goeds, maar stimuleert wel de creativiteit. Hoe maak je nieuwe ouders warm voor jouw school als je geen Open Deur mag houden? Dan maak je toch een filmpje? We leren graag bij, dus handen uit de mouwen. Door het oog van een professional misschien verre van perfect, maar als het uitstraalt wat we willen vertellen? Dan is het voor ons geslaagd.

Directeur Joke


Nog meer info over onze school kan je terugvinden in onze schoolbrochure en op deze website. Ga er gerust eens neuzen. Je vindt er heel veel info omtrent het reilen en zeilen op onze school.

Veertigdagentijd: Periode van veertig dagen voor Pasen.

Die veertig dagen herinneren aan de veertig dagen die Jezus doorbracht in de woestijn waar Hij nadacht over wat belangrijk is in het leven, als voorbereiding op zijn leven in het openbaar. 

Veertig’ herinnert aan de veertig jaar dat het joodse volk door de woestijn trok en zich in deze periode voorbereidde op het leven in hun eigen land IsraĂ«l. 

Christenen willen in die veertig dagen voor Pasen nadenken over wat belangrijk is in hun leven. Ze worden hierbij geĂŻnspireerd door wat Jezus belangrijk vindt. Ze leven in die periode sober, en maken tijd voor bezinning. Ze worden aangezet om in die periode nog meer dan anders te leven als echte christenen: als mensen die om andere mensen geven, vooral om hen die dat het meest nodig hebben.

Copyright: C. Leterme


vrijdag 12 februari 2021

Carnaval - letterfeest - op ontdekking - ...

 
Wat een drukke en leuke weken voor de vakantie!

We kennen nu alle letters! Dat hebben we gevierd met een letterfeest waar we lekkere lekkersoep kregen! 

Onze klas werd de voorbije twee weken een laboratorium, we gingen op onderzoek! Zo konden we bouwwerkjes maken met klei en rietjes, met bouten en moeren, met magneten, lego,... We experimenteerden met magneten, drijven en zinken en zelfs elektriciteit! We voerden echte proefjes uit! Zo maakten we gekleurd water, lieten we papiersnippers 'vliegen' naar een ballon, konden we water laten overlopen naar een lege beker zonder eraan te komen, konden we een emmer laten rondvliegen zonder dat er water uitvalt en nog zo veel meer! 

Als kers op de taart was het vandaag carnaval! Verkleed naar school komen is toch het leukste wat er is? Daarnaast zorgde ons oudercomitĂ© voor een schitterende feest-namiddag vol spelletjes en muziek! Bedankt! 

Geniet van al onze foto's! 

Hongerdoek: Wil je meehelpen door in de komende vakantie een tekening te maken?

Vraag van de redactie van 'Kerk en leven'.
Een hongerdoek is een doek dat in de vasten werd getoond aan de mensen in de kerk. Vroeger ging het over het leven van Jezus en vooral over zijn moeilijke momenten. De laatste 30 jaar heeft men ook veel zulke doeken gemaakt met ofwel verhalen uit de Bijbel of met tekeningen over mensen die vandaag het ook moeilijk hebben of tekeningen over mensen die veel gedaan hebben voor mensen in nood.
Zo een doek willen wij ook maken met tekeningen van jullie. Zo zullen we een collage maken op de eerste bladzijden van het weekblad “kerk en leven”.

 Wat kun je tekenen?
Je kunt een tekening maken over Jezus die het zelf moeilijk heeft of over Jezus die mensen helpt. Ik geef enkele voorbeelden: Jezus die wordt opgepakt, op de Olijfberg, of die het kruis moet dragen of Jezus aan het kruis…

Verhalen van Jezus die mensen helpt: iemand die lam is, een ziek kind, een bedelaar langs de weg, iemand die blind is, ZacheĂĽs in de boom, Jezus die bij de tollenaars eet… Er zijn heel veel andere verhalen. 

Je kunt een tekening maken over andere verhalen uit de Bijbel.
De mensen in Egypte, de uittocht uit Egypte, de IsraĂ«lieten die door de Rietzee gaan, de honger in de woestijn, het krijgen van de 10 geboden… of vele andere…
De ark van Noach, Jona in de grote vis, …

Je kunt een tekening maken over mensen die vandaag het moeilijk hebben. Dat kunnen mensen zijn die ver van ons leven, maar het kan ook over mensen gaan die het dichter bij ons het moeilijk hebben.
Mensen ver weg: in oorlog, vluchtelingen, in vluchtelingenkampen, arme boeren…
Dichtbij: iemand die ziek is, die arm is, die eenzaam is, die gepest wordt, die verdriet heeft…

Wil jij meedoen?

Water op school - Vormsel en eerste communie
1 Water op school
2 Vormsel en eerste communie

Water op school

Beste ouders,

Er wordt opgemerkt dat er de laatste tijd kinderen zijn die eigen drankjes meebrengen van thuis. Daarom brengen we nog eens het deeltje van het schoolreglement onder aandacht waarin staat dat dit niet toegelaten is.
Op school drinken we water. 
Vormsel en eerste communie

Beste ouder van een eerste communicant/vormeling,

 

Zoals je wellicht hebt vernomen, hebben de Vlaamse bisschoppen vandaag beslist om de viering van de vormsels uit te stellen naar september en oktober van 2021. Voor ons bisdom wordt ervoor gekozen om ook de viering van de eerste communie uit te stellen naar volgend schooljaar.

 

De virologische realiteit is zo onzeker dat het helemaal niet duidelijk is of we kinderen, ouders, grootouders en peters en meters vanaf half april in de kerk zullen kunnen ontvangen. Bovendien hebben de recente aanpassingen van de coronamaatregelen op het vlak van het jeugdwerk ook een grote impact, en maken ze de organisatie van de catechese de komende weken erg moeilijk.

 

De verdaging van de vieringen is een moeilijke beslissing geweest, maar er is gekozen om nu al duidelijkheid te scheppen en te mikken op een periode waarvan we hopen dat er op het vlak van liturgie, groepsbijeenkomsten met verschillende generaties en vieren in familieverband veel meer mogelijk zal zijn. Toch beseffen we heel goed dat dit geen fijn nieuws is, zeker niet voor de kinderen en hun ouders die naar dat mooie moment uitkijken.

 

Met de pastoraal verantwoordelijken van de pastorale eenheid De Jordaan Harelbeke, directies van onze scholen en catechisten gaan we nu in de komende tijd overleggen en zoeken naar een nieuwe datum voor het vormsel (najaar) en eerste communie (in de loop van het volgende schooljaar). Zodra er concreet nieuws is laten we dit spoedig weten.

 

Met vriendelijke groet,

De pastoors en pastoraal verantwoordelijken PE De Jordaan Harelbeke.  


zondag 7 februari 2021

Covid_19


Beste ouders,

Het heeft nog lang geduurd en we hoopten eraan te ontsnappen, maar vandaag kregen we dan toch het slechte nieuws dat een klas in quarantaine moet wegens 2 besmettingen in de klas.

Alle derde kleuters gaan dus in quarantaine. De betrokken ouders werden opgebeld door het CLB vandaag. 

Verder wordt er aan contacttracing gedaan, waardoor ook hoogrisicontacten in quarantaine moeten.

Indien nog andere leerkrachten in quarantaine moeten, worden de betrokken ouders hiervan op de hoogte gebracht via mail.

Leerlingen onder de 12 jaar worden als laag risico beschouwd zolang er geen 2 besmettingen terzelfdertijd in 1 klas zijn. 

Ondertussen willen we ook nog eens verwijzen naar een eerder bericht op deze site met een link naar de beslisbomen voor kleuter en lager. Indien je niet zeker bent of je je kind wel best naar school zou sturen check dan deze beslisboom.

Verder blijven we het nodige doen binnen onze mogelijkheden om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Directeur Joke Denys 

donderdag 4 februari 2021

Nieuwsbrief 4 februari 2021

  1. Geen school
  2. Ophalen opvang/studie
  3. Dikke truiendag
  4. Zwemmen
  5. Goed nieuws

GEEN SCHOOL


Volgende week woensdag (10 februari) is er pedagogische studiedag.
Geen school voor de kinderen, wel voor de leerkrachten.

We verdiepen ons in 'actieve kindbetrokkenheid'.
Als je kinderen actief betrekt bij hun leerproces, dan stijgt hun motivatie en halen ze meer leerwinst.

Een nieuwe uitdaging

Beste ouders, grootouders en sympathisanten van Sint-Rita,

Hier ben ik dan, kersverse directeur van Vrije basisschool Sint-Rita. Deze morgen werd ik hartelijk onthaald door het team en de leerlingen. Hartverwarmend. 

De leerlingen kregen vandaag de kans om me wat beter te leren kennen. Graag stel ik me ook nog eens aan jullie voor. 

Ik ben 52 jaar (bijna 53), gehuwd en moeder van 2 zonen die ondertussen al het huis uit zijn. Ik ben onderwijzeres van opleiding en volgde een bachelor na bachelor zorgverbredend en remediërend leren.
Ik stond jarenlang voor de  klas en was ook zorgcoördinator. De laatste 10 jaar was ik het aanspreekpunt in De Vleugel (op de Arendswijk), waar ik een school leerde runnen. 

Onderwijs is voor mij steeds meer dan gewoon een job geweest. Deel mogen uitmaken van de opvoeding van onze kinderen is een van de mooiste dingen die er is. En nu krijg ik het vertrouwen van het schoolbestuur om samen met een gemotiveerd team verder zorg dragen voor Sint-Rita. 

Op mijn enthousiasme en inzet kunnen jullie alvast rekenen.

Met vriendelijke groeten,
Directeur Joke Deny
s

 

Inschrijvingen                                                                                                                                      
schoolmenu Esthio Sint-Rita

  

schoolkalender Sint-Ritabrieven ouders

contactgegevens Sint-Ritasmartschool Sint-Rita
facebookpagina Sint-Rita
Steun Sint-Rita op trooper.

Mooimakers Sint-Rita


Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive