donderdag 28 mei 2020

Update: onze school herstart op dinsdag 2 juni of vrijdag 5 juni

Beste ouders,

Zoals jullie woensdag in de media konden vernemen, is er een wijziging voor de verdere opstart van de resterende klassen van het lager onderwijs.
Voor onze school betekent dit:
- Alle kleuterklassen starten op vanaf dinsdag 2 juni. Om de druk op de eetzaal te ontlasten vragen we om hen zoveel mogelijk 's middags thuis te laten eten, als dit niet lukt kunnen ze uiteraard op school blijven. In de namiddag zijn de activiteiten eerder op spel gericht: kleuters die 's middags naar huis (of bij grootouders) gaan, mogen dan gerust thuis blijven.   
- Peuters die dit schooljaar nog niet gestart zijn, verwachten we pas woensdag 3 juni (jullie ontvingen hiervoor al een aparte uitnodiging).
- Alle klassen van de lagere school komen vanaf vrijdag 5 juni elke dag terug naar school, dit met hun volledige klasgroep (voor 1LZ, 2LZ & 6LZ loopt de huidige regeling nog t.e.m. donderdag 4 juni). Ook hier benadrukken we om 's middags zoveel mogelijk thuis te gaan eten.

U ontvangt op vrijdag 29 mei, via e-mail de gerichte afspraken per klas.

We hopen met deze planning perspectief te geven aan al onze kinderen en tegelijkertijd de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen blijven waarborgen.
maandag 25 mei 2020

Verdere opstart van onze school vanaf dinsdag 2 juni

Beste ouders,

Zoals jullie dit weekend in de media konden vernemen, is er een voorstel tot een verdere opstart van de kleuterklassen alsook de resterende klassen van het lager onderwijs.
Voor onze school betekent dit:
- Alle kleuterklassen starten op vanaf dinsdag 2 juni. Om de druk op de eetzaal te ontlasten vragen we om hen zoveel mogelijk 's middags thuis te laten eten, als dit niet lukt kunnen ze uiteraard op school blijven. In de namiddag zijn de activiteiten eerder op spel gericht: kleuters die 's middags naar huis (of bij grootouders) gaan, mogen dan gerust thuis blijven.   
- Peuters die dit schooljaar nog niet gestart zijn, verwachten we pas woensdag 3 juni (jullie ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging).
- De klassen van 3LZ, 4LZ & 5LZ zullen vanaf dinsdag 2 juni volgens een beurtrol eveneens 4 halve dagen op school les volgen (vergelijkbaar met broer/zus in de andere leerjaren). Ook hier benadrukken we om zoveel mogelijk enkel op die halve dagen de kinderen naar school te laten komen, we gaan minder mogelijkheid hebben om de noodopvang te organiseren. In deze klassen wordt het afstandsonderwijs dan ook gestopt.

U ontvangt donderdag 28 mei, via e-mail de gerichte afspraken per klas, verdeling van de groepen e.d. (alles blijft onder voorbehoud van goedkeuring door de Veiligheidsraad).

We hopen met deze planning perspectief te geven aan al onze kinderen en tegelijkertijd de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen blijven waarborgen.
vrijdag 15 mei 2020

Voor-en naschoolse opvang: wijziging schooltoegang

Vanaf vrijdag 15 mei kom je de voorschoolse opvang binnen langs de Hippodroomstraat! Het afhalen van de kinderen in de naschoolse opvang gebeurt ook langs dezelfde poort.

Je mag de speelplaats opkomen, maar ouders komen niet voorbij het AFZETPUNT.
Houd ook rekening met de social distancing-maatregel: 1,5m afstand houden!
Via het raam van de opvang zie je Marijke. Een boodschap doorgeven kan langs deze weg.
Eventueel komt Marijke je kindje ophalen, anders gaat zij/hij zelf de opvang binnen.

Schoolpoort Hippodroomstraat gesloten? Als het mooi weer is  spelen we misschien op de kleuterspeelplaats, wandel dan eens het hoekje om: daar wacht je aan de naderhekkens aan het klein poortje.


Dank voor de medewerking van jullie allen!


Inschrijvingen                                                                                                                                      
schoolmenu Esthio Sint-Rita

  

schoolkalender Sint-Ritabrieven ouders

contactgegevens Sint-Ritasmartschool Sint-Rita
facebookpagina Sint-Rita
Steun Sint-Rita op trooper.

Mooimakers Sint-Rita


Mogelijk gemaakt door Blogger.

Blog Archive